How to Postcritique III. Tekst som samhandling. I samtale med Kjersti Bale

How to Postcritique III. Tekst som samhandling. I samtale med Kjersti Bale

1 Stunde 42 Minuten

Beschreibung

vor 7 Monaten

Kjersti Bale, Universitetet i Oslo, gjør nordlitt enda mere
flerspråklig. I den første norsk-svenske episoden sammenligner
hun Rita Felskis og Toril Mois litteraturteorier. Vi diskuterer
bruken av begrepet «metode», den falske motsetningen mellom
subjektiv og objektiv og våre opplevelser av både de teoretiske
tekstene og Amalie Skrams kortroman Fru Inès. Vi ser på
maskulinitet, eksotisme og seksualitet og drøfter hvordan sosiale
situasjoner sitter i kroppen. Dessuten møter vi en målrettet
student og blir oppmuntret til å komme oss ut.


(00:01:14) Kjersti Bales vei til litteraturvitenskapen?


(00:03:55) Formidling av internasjonal litteraturteori til Norge


(00:08:49) Feministiske teorier og nærlesning


(00:10:41) Universitetet som felles tenkning


(00:12:28) Å se det skandinaviske utenfra


(00:14:36) Kjersti Bales vei til postkritikk?


(00:17:01) Språk og erfaring 


(00:23:12) Toril Mois og Rita Felskis teorier utfyller
hverandre 


(00:26:07) Hva er postkritikk?


(00:33:17) Metode eller fremgangsmåte 


(00:43:38) Å arbeide med egne følelser og følelser i
teksten 


(00:52:39) Introduksjon Amalie Skram


(00:58:02) Fru Ines handling


(01:00:14) Nye lesemåter 


(01:00:58) Miljøet i Fru Ines 


(01:06:14) Lovgiving i denne perioden


(01:09:47) Miljø og interseksjonalitet 


(01:16:02) Kritikk av teksten


(01:21:00) Hvorfor valgte Amalie Skram dette internasjonale
miljøet?


(01:29:41) Er det en roman som sier noe til nåtidens studerende?


(01:33:18) Kjærlighet og seksualitet i romanen


(01:36:33) Melankolske diktere


(01:40:05) Hvilke råd skulle du ha gitt til student-jeget ditt?

Bibliography, further information and comments are available on
Experiment Geisteswissenschaften.


https://exgeist.hypotheses.org/


Idea and conception: Stefanie von Schnurbein


Cut: Cecilia Falkman

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: