Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

Türkler Nasıl Müslüman Oldu?

193. Bölüm
53 Minuten

Beschreibung

vor 2 Monaten
İlk Halife Ebu Bekir’in döneminde (632-634), Arabistan yarımadası
“Müslüman” oldu ama ne pahasına… İslam dünyasının Herodot’u sayılan
Taberi’ye göre Ebu Bekir’in orduları kafirleri kadın, çocuk demeden
demirle dağlayıp ateşte yakmışlardı. Bunlar arasında Peygamberin
sağlığında Müslüman olmuş ama Ebu Bekir’e biat etmeyen kabileler de
vardı. İkinci Halife Ömer zamanında (634-644) Kays’ın orduları on
yıl kadar bir sürede Suriye, Filistin, Mısır, Irak, Kürdistan,
İran, Ermenistan, Azerbaycan, Horasan ilhak edildi. Peki, bu
ilhaklar kılıçla mı oldu, ikna ile mi? Gelin birlikte karar
verelim...

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: