Osmanlı'da Köpeklerin Sergüzeşti

Osmanlı'da Köpeklerin Sergüzeşti

182. Bölüm
48 Minuten

Beschreibung

vor 3 Monaten
İstanbul’un köpeklerinin Bizans’tan miras kaldığı sanılır.
Eflak’tan Fatih Sultan Mehmed’e üç, dört tane tazı ve zağar ile
birlikte birkaç sekson gönderilmesinin ardından padişah “onları
beslemeye başka bir oda olsa” buyurduğunda Yeniçeri Ocağı’nda
“seksoncu ortası” kurulmuştu. Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı
Uzunçarşılı “sekson” cinsi köpeği harp köpeği olarak tanımlar ve
anavatanının Saksonya olduğunu söyler. İlk köpek itlafı (toplu
öldürme) ise Kanuni Sultan (I.) Süleyman’ın (hd 1520-1566)
kayınbiraderi ve sadrazamı Lütfi Paşa tarafından Şam’da
yapılmıştı. İlk köpek tehcirini (sürgününü) ise I. Ahmed’in
(hd 1603-1617) sadrazamı Nasuh Paşa, başkentin Suriçi
bölgesindeki köpekleri Üsküdar’a atarak gerçekleştirdi.

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: