1000 Yıllık Yolculuk: Tourkia, Rum İli, Türkiye

1000 Yıllık Yolculuk: Tourkia, Rum İli, Türkiye

171. Bölüm
49 Minuten

Beschreibung

vor 1 Monat
Yunanca, Tourkia ismi (Yunanca: Τουρκία) ilk defa Bizans imparatoru
VII. Konstantinos Porfirogennetos'un (hd 905-959) yazdırdığı De
Administrando Imperio kitabında geçmektedir. Fakat kitapta
"Türkler" derken Macarlar kastedilmiştir. Benzer olarak Hazar
Kağanlığı'na da Bizans kaynaklarında Tourkia denilmiştir.
Bizanslılar ancak 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra "Türklerin"
Anadolu'da yaşadığı yerlere Tourkia demeye başlamıştır. Bizans
İmparatoru Aleksios Komnenos’un (hd 1081-1118) Haçlı
komutanlarından Flandre Kontu Robert’e yazdığı mektupla başlayan
sayısız yazışmanın sonucu ortaya çıkan "Türk" imgesi ise şöyledir:
"Türkler dinsiz ve insansal yönden hoşgörüsüz, kaba, hoyrat,
yıkıcı, vicdansız, acımasız, ahlak kuralları gözetmez, iğrenç
eylemleri sonucu en korkunç günahları işlemeye yatkın, ancak
gözüpek kişilerdir."

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: