Kürdistan: Var mı, Yok mu?

Kürdistan: Var mı, Yok mu?

140. Bölüm
50 Minuten

Beschreibung

vor 2 Monaten
‘Kürdistan’ terimi ilk kez, son Büyük Selçuklu Sultanı Sancar
Bey’in (ö. 1157) merkezi bugünkü İran’ın Hemedan kentine yakın
Bahar kenti olan ‘Kürdistan Eyaleti’ için kullanılmıştı. Kaşgarlı
Mahmud'un 11. yüzyılda kaleme aldığı sanılan Divan-ı Lügat-it
Türk'ün ekindeki haritada 'Arzü'l Ekrad' (Kürtlerin Dünyası)
ifadesi okunuyordu. Yavuz Sultan Selim (1512-1520) döneminde
İran’dan Irak’a, Suriye’den Anadolu’ya uzanan geniş Kürdistan
coğrafyasının önemli bir bölümüne hakim olan 28 Kürt beyi (Ümera-yı
Ekrad) değişik imtiyazlar karşılığında Osmanlı Devleti’ne bağlı
kalmaya söz verdiler. Bu dönemin belgelerinde coğrafi terim olarak
‘Kürdistan’ kullanılıyordu...

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: