Resmi Tarihin Hainleri: 150’likler ve Diğerleri

Resmi Tarihin Hainleri: 150’likler ve Diğerleri

135. Bölüm
48 Minuten

Beschreibung

vor 1 Monat
24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, birçok alt
anlaşma ve sözleşmenin yanı sıra, 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922
arasında işlenen savaş ve "Ermeni Tehciri" suçlarına karışanlara
genel af, yasa ve protokoller de içeriyordu. Bu maddeleri,
İttihatçı gelenekten gelen mesai arkadaşlarını cezadan korumak
isteyen Mustafa Kemal eklettirmişti ancak, dava arkadaşlarını
koruyayım derken, "davaya katılmamış/karşı çıkmış/ihanet etmiş"
olduğu düşünülen kişilerin cezalandırılması konusunda rejimin elini
de bağlamıştı. Bu paradoksu çözmek Lozan Heyeti'nin İkinci
Murahhası olan ırkçı-Türkçü Dr. Rıza Nur’a nasip(!) oldu. Büyük
tartışmalardan sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Milli
Mücadele sırasında İtilaf Devletleri'yle ya da İstanbul
hükümetleriyle işbirliği yapmış 150 kişiyi af kapsamı dışında tutma
hakkı tanındı. Ancak muhaliflerin tasfiyesi bu listeyle sınırlı
kalmadı, günümüze kadar "vatandaşlıktan çıkarma" kılıcı
muhaliflerin başının üstünde sallandı.

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: