Mezopotamya’nın Kadim Halkı: Süryaniler

Mezopotamya’nın Kadim Halkı: Süryaniler

118. Bölüm
53 Minuten

Beschreibung

vor 11 Monaten
Süryanilerin kökenine ilişkin tartışmalar, milliyetçilik
akımlarının şiddetlendiği 19. yüzyılda ortaya çıktı. Bugün
özellikle diasporada, tarihlerini Asurlulara götürenlerle, ilk
Hıristiyan topluluklarından Aramilere götürenler arasında ateşli
bir tartışma sürüyor. Asurlular en eski yazılı belgeleri MÖ 2000
yıllarına ait olan Mezopotamyalı bir şehir devleti halkı.
Mezopotamya kavimlerinin karışımı olduğu iddia edilen Aramiler ise
tarih sahnesine MÖ 1400’lerde çıkmışlar. Tevrat’a göre, Aramiler
ile Asurlular Nuh’un oğlu Sam’ın beş oğlundan ikisinin neslinden
geliyorlar, ama MÖ 1000’li yıllarda birbirlerine düşman olmuş bu
iki kardeş. Aramilerin en azından bir bölümü, 30’lu yıllarda
Hıristiyanlığı kabul ederek 38 yılında Antakya Patrikliğini
kurdular. Hıristiyanlığı kabul etmeyen Aramilerden ayırt etmek
için, bu gruba Süryani denildi. Yani Süryani adı, kökeni Asur veya
Arami olan bir halkın dinsel adı. Bu yüzden de bugün Süryani
denince akla etnik vurgusuna göre dinsel vurgusu ağır basan
etno-dinsel grup geliyor.

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: