Lebensbedingungen und existenzielle Versorgung

Lebensbedingungen und existenzielle Versorgung

14 Minuten

Beschreibung

vor 1 Jahr
Dokumente, die in der Folge zitiert werden:1. "Bericht über die Tätigkeit des Amtsarztes in Warschau", Landesarchiv NRW, Abt. Ostwestfalen-Lippe, M 1 I M, Nr. 6522. „Gazeta wspólna”, 28.09.1939 (nach T. Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”, nach „Cywilna obrona Warszawy we wrześniu 1939 r. Dokumenty, materiały prasowe, wspomnienia i relacje“, S. Płoski, L. Dobroszycki, M.M. Drozdowski, M. Getter, A. Słomczyński, Warszawa 1964 )3. BI (Informationsbulletin) nr 21 (176) z 27.05.1943, AAN zespół Delegatury 202/I-434. Mikołaj Łącki „Protokoły, telefonogram, notatka z działalności służb sanitarnych z okresu walk obronnych miasta Warszawy we wrześniu 1939 r.” (Protokolle, telefonische Mitteilung, Notiz über die Maßnahmen von Sanitärdiensten während der Verteidigungskämpfe in Warschau im September 1939”) APW 72/1293/0/0/145. „Warschauer Zeitung” Nr 43 vom 21.02.1940 (nach T. Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”)6. Narodowy Kurier Warszawski (Warschauer National Kurier) Nr 30 vom 14.11.1939 (nach T. Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”)7. Wacław Sieroszewski „Dziennik 8 VIII 1939 – 31 XII 1939” („Tagebuch 8 VIII 1939 – 31 XII 1939”), BN, rkp. II 5202 (nach T. Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”)8. Kazimierz Szymczak „Tagebuch” (nach T. Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”)9. B. Hac „Elektrownia warszawska 1939 – 1944” („Warschaues Elektrizitätswerk 1939 ß 1940”), mps, IH PAN A. 226-64 (nach T. Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”)10. J. Zieliński „Historia gazowni miejskiej m.st. Warszawy podczas wojny i okupacji” („Die Geschichte vom Gaswerk der Hauptstadt Warschau während des Krieges und der Okkupation“), mps, APW 13 (nach T. Szarota „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”)11. Mikołaj Łącki „Referat o sytuacji epidemiologicznej w Warszawie podczas okupacji hitlerowskiej wygłoszony na zjeździe w Paryżu, maszynopis, 26 IV 1946 („Referat über die epidemiologische Lage in Warschau während der deutschen Besatzung, gehalten während des Kongresses in Paris, Typoskript, 26 IV 1946”) APW 72/1293/0/0/5312. „Das Gesundheitswesen im Generalgouvernement September 1939 bis März 1943 von Prof. Dr. Wilhelm Hagen 12 I 1960“, Bundesarchiv, BArch OSTDOC 13/25613. Mikołaj Łącki „Warunki życia ludności żydowskiej w getcie warszawskim stworzone przez okupanta niemieckiego – praca naukowa“ („Durch den deutschen Besatzer geschaffene Lebensbedingungen der jüdischen Bevölkerung im Warschauer Ghetto – wissenschaftliche Arbeit“) APW 72/1293/0/0/5114. Mikołaj Łącki „Kąpieliska i kolumny dezynfekcyjne – wykazy kąpielisk i pracowników, budżet, sprawozdanie z lustracji, wykresy, tabele, 1941-1942“ („Badeanstalten und Desinfektionssäulen – Verzeichnisse der Badeanstalten und Mitarbeiter, Budget, Bericht aus der Lustration, Diagramme, Tabellen, 1941-1942”) APW 72/1293/0/0/815. Mikołaj Łącki „Dur plamisty – akcje, zarządzenia, instrukcje, konferencje, raporty, sprawozdania w sprawie zwalczania duru plamistego w latach 1939-1943“ („Flecktyphus – Maßnahmen, Anordnungen, Anweisungen, Konferenzen, Meldungen, Berichte über die Bekämpfung von Flecktyphus in den Jahren 1939-1943”) APW 72/1293/0/0/23

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: