اپیزود ۰٧ – کیمیاگران خاطره

اپیزود ۰٧ – کیمیاگران خاطره

پادکست تخصصی زندگی‌نامه
Podcast
Podcaster
بیوگو تلاشی است برای ثبت و قدردانی از زندگی

Beschreibung

vor 6 Monaten
کیمیاگران خاطره
در این شماره از پادکست بیوگو از ما، نویسندگان در سایه بشنوید. از شغل ما که به خاطرات گره خورده، از شما که بهترین راوی زندگی خود هستید و از ما که کیمیاگران خاطره‌ایم.
در این شماره راوی هیچ زندگینامه‌ای نیستیم. از زندگینامه‌ها می‌گوییم، از میلیون‌ها کتابی که از زندگی‌ها و به دست سایه‌نوس‌ها نوشته شده.
فقط یک قدم تا پایان این قرن مانده و هیچ‌کس نمی‌داند تا کجای قرن جدید را زندگی خواهد کرد. این آخرین شماره پادکست بیوگو در سال ۹۹ است و ما اینجاییم تا به هر زندگی فرصت جاودانه شدن بدهیم.


کیمیاگران خاطره
پادنامه: الهام انصاری، سعید مساحی
تنظیم برای پادکست: الناز انصاری


پوستر
طراح: شیوا شاه سیاه


ضبط
گوینده و کارگردان: اشکان سهروردی
ضبط و تدوین: آرش سهروردی


jQuery(function() { setTimeout(function(){ jQuery("#lbg_audio2_html5_7").audio2_html5({ skin:"blackControllers", playerWidth:750, responsive:true, initialVolume:1, autoPlay:false, loop:false, shuffle:false, playerBg:"#F8F8F8", bufferEmptyColor:"#999999", bufferFullColor:"#666666", seekbarColor:"#ceac17", volumeOffColor:"#999999", volumeOnColor:"#ceac17", timerColor:"#242224", songTitleColor:"#000000", songAuthorColor:"#222222", bordersDivColor:"#333333", googleTrakingOn:false, googleTrakingCode:"", showRewindBut:false, showShuffleBut:false, showDownloadBut:false, showBuyBut:false, showLyricsBut:false, buyButTitle:"Buy Now", lyricsButTitle:"Lyrics", buyButTarget:"_blank", lyricsButTarget:"_blank", showFacebookBut:false, facebookAppID:"", facebookShareTitle:"HTML5 Audio Player PRO", facebookShareDescription:"A top-notch responsive HTML5 Audio Player compatible with all major browsers and mobile devices.", showTwitterBut:false, showAuthor:true, showTitle:true, showPlaylistBut:false, showPlaylist:false, showPlaylistOnInit:false, playlistTopPos:2, playlistBgColor:"#000000", playlistRecordBgOffColor:"#000000", playlistRecordBgOnColor:"#333333", playlistRecordBottomBorderOffColor:"#333333", playlistRecordBottomBorderOnColor:"#FFFFFF", playlistRecordTextOffColor:"#777777", playlistRecordTextOnColor:"#FFFFFF", categoryRecordBgOffColor:"#191919", categoryRecordBgOnColor:"#252525", categoryRecordBottomBorderOffColor:"#2f2f2f", categoryRecordBottomBorderOnColor:"#2f2f2f", categoryRecordTextOffColor:"#4c4c4c", categoryRecordTextOnColor:"#00b4f9", numberOfThumbsPerScreen:5, playlistPadding:18, showCategories:false, firstCateg:"", selectedCategBg:"#333333", selectedCategOffColor:"#FFFFFF", selectedCategOnColor:"#00b4f9", selectedCategMarginBottom:12, showSearchArea:false, searchAreaBg:"#333333", searchInputText:"search...", searchInputBg:"#ffffff", searchInputBorderColor:"#333333", searchInputTextColor:"#333333", searchAuthor:false, showPlaylistNumber:false, pathToDownloadFile:"https://www.elnazansari.com/wp-content/plugins/lbg-audio2-html5/audio2_html5/", isSliderInitialized:false, isProgressInitialized:false, showAuthorNameInPlaylist:false, artistImageWidth:90, artistImageHeight:90 }); }, 500); }); اپیزود ۰٧ - کیمیاگران خاطره گروه نویسندگان در سایه https://www.elnazansari.com/wp-content/uploads/2021/03/ep07X500.jpg Bio Goo podcast https://www.elnazansari.com/wp-content/uploads/episode-list/biogoo-podcast-ep07.mp3 No HTML5 audio playback capabilities for this browser. Use Chrome Browser!
دانلود اپیزود ۰٧ با حجم کمتر: (کیفیت 192kbps) 35.7MB

Kommentare (0)

Lade Inhalte...

Abonnenten

15
15
:
: